AZ Vesalius effent weg voor grensoverschrijdend patiëntenverkeer

01/12/2012

Op 21 december ondertekenen het Tongerse AZ Vesalius en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) het PICU-akkoord. Dat contract moet de basis vormen van het grensoverschrijdend patiëntenverkeer van de toekomst. Jean-Pierre Hermans, algemeen directeur van het Vesaliusziekenhuis, legt de oorsprong en het belang van het akkoord uit.

Lees bijlage.

© 2010 - 2019 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.