Manager HospiLim (Plus)

MANAGER HOSPILIM (PLUS)

De Manager is verantwoordelijk voor het aansturen van het HospiLim-team, de samenaankoop van de Limburgse Ziekenhuizen en Psychiatrische Centra en de aansturing van de projecten binnen HospiLim Plus.

( m/v – 100 % ). Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter.

De VZW HospiLim werd op 14 december 2010 opgericht vanuit de Limburgse ziekenhuizen en treedt op als opdrachtencentrale voor Limburgse algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra.

HospiLim plaatst overheidsopdrachten uit naam van de aangesloten ziekenhuizen in alle mogelijke aankoopsegmenten. De focus ligt hierbij op geneesmiddelen en steriele medische hulpmiddelen, medische/niet-medische investeringsgoederen en steriele medische verbruiksgoederen.

Taakinhoud van de Manager

Beleidsvoorbereidend werk

Als Manager doet u beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot de strategische oriëntatie en de uitbouw van HospiLim (Plus), evenals met betrekking tot juridische, financiële en human resources aangelegenheden.

U brengt de risico’s mbt de opdrachtencentrale, de concrete aankoopdossiers en de projecten in kaart en doet voorstellen om deze te beperken.

U bereidt de vergaderingen voor van de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur, u zorgt voor verslaggeving en een oplijsting van de actiepunten.

U communiceert over de beleidslijnen van het bestuur naar uw medewerkers toe en u bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de actiepunten en projecten die door het bestuur werden beslist.

Aansturing van de opdrachtencentrale

In samenwerking met de ziekenhuizen maakt u jaarlijks een aankoopplan op met identificatie van dossiers voor het lopende jaar.

U bent verantwoordelijk voor het aankoopbeleid van de dossiers die door de ziekenhuizen aan HospiLim zijn toevertrouwd met het oog op een gemeenschappelijke aanbesteding.

In dit verband delegeert u taken en dossiers aan uw medewerkers en houdt u nauw contact met het management en de aankoopteams van de betrokken ziekenhuizen.

U zorgt voor de coördinatie van de verschillende werkgroepen gelieerd aan concrete aankoopdossiers.

U volgt zelf het verloop van moeilijke en complexe trajecten mee.

Projectcoördinatie

U bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van projecten, beslist door de Raad van Bestuur van HospiLim (Plus) of het Dagelijks Bestuur met dien verstande dat de concrete uitvoering kan worden gedelegeerd naar medewerkers van de ziekenhuizen of externe adviesverleners.

Beleidsinformatie en financieel beleid

U ontwikkelt en documenteert de nodige beleidsinformatie inclusief kerncijfers en de financiële resultaten en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur.

U bent verantwoordelijk voor het voeren van een boekhouding, het voorbereiden van een begroting en een budget en de opvolging ervan.

U doet voorstellen met betrekking tot kostenverrekening en rapporteert hierover regelmatig aan de Raad van Bestuur.

U waakt over een verantwoorde aanwending van de beschikbare middelen.

U volgt de evoluties op juridisch, financieel en maatschappelijk gebied mbt aankoop en ziekenhuizen in het algemeen.

Aansturing van het team

U staat in voor de aansturing van het HospiLim-team, dit wil zeggen, het geven van richting en de nodige instructies en het opvolgen van de uitvoering ervan.

Binnen het team hanteert u een participatieve managementstijl en u heeft oog zowel voor de doelen van de organisatie als voor de individuele behoeften van de medewerkers vooral met betrekking tot het verhogen van hun competentie, professionaliteit en resultaten.

Externe vertegenwoordiging

U bent het eerste aanspreekpunt voor derden die zich richten tot HospiLim (Plus) met name voor leveranciers, overheidsinstanties, zorgvoorzieningen en andere organisaties.

U kan als spreker HospiLim vertegenwoordigen op relevante fora.

Over deze aangelegenheden stemt u af met de voorzitter van HospiLim (Plus).

Profiel van de Manager

Opleiding, kennis en ervaring

− U beschikt over een master in de economische wetenschappen of farmacie of richtingen daarmee verwant.

− Bij voorkeur hebt u een ruime ervaring in aankoopbeleid en kennis van de wetgeving in overheidsopdrachten.

− Bij voorkeur hebt u ervaring in een managementfunctie.

− Kennis van farmaceutische producten en medisch materiaal, ervaring binnen een ziekenhuisomgeving en vertrouwdheid met projectmanagement zijn pluspunten.

Relevante en vereiste competenties

Probleemanalyse :

U identificeert en benoemt problemen op een trefzekere wijze en u hebt de kwaliteiten om ze te voorkomen of op te lossen.

u bent in staat om problemen te herleiden tot hun essentie en om prioriteiten te stellen.

Plannen en organiseren en opvolging :

U bent in staat om uw werkzaamheden zodanig te plannen dat de doelstellingen op een efficiënte manier gerealiseerd worden en u waakt over de voortgang van de processen, taken of activiteiten waarvoor u verantwoordelijk bent.

Besluitvaardigheid :

U kunt prioriteiten stellen en waakt erover dat er tijdig beslissingen worden genomen.

Onderhandelingskracht en diplomatie :

U bent een uitstekende en constructieve onderhandelaar.

U stelt zich respectvol op ten opzicht van leidinggevenden, artsen en leveranciers binnen de concrete aankooptrajecten zonder de doelstelling uit het oog te verliezen.

Managementidentificatie :

U vereenzelvigt zich met de belangen en de problemen van het management en u bent loyaal aan de objectieven, gesteld door de Raad van Bestuur.

Groepsgericht leiderschap :

U geeft richting en sturing aan uw medewerkers en u pleegt op regelmatige basis werkoverleg.

Samenwerking :

U kunt op een motiverende wijze teamgericht samenwerken en relaties onderhouden met medewerkers en de leidinggevenden, artsen en aankoopmedewerkers van de ziekenhuizen.

Flexibiliteit :

U bent vlot in staat om u tijdig aan te passen aan wijzigende omstandigheden en om in een nieuwe context doelmatig te blijven handelen.

Integriteit :

U respecteert algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.

Wat bieden we je ?

Een marktconforme verloning in lijn met je competenties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals:

  • bedrijfswagen 
  • groepsverzekering
  • opleidingsmogelijkheden
  • vlotte bereikbaarheid
  • maaltijdcheques
  • mobiele telefoon en laptop

Solliciteren ?

U kan reageren door te klikken op onderstaande button.

Kandidaatstellingen zullen van daaruit discreet worden behandeld door Ziekenhuis Oost-Limburg en Jessa Ziekenhuis

Voor inhoudelijke info kan u terecht bij : erwin.bormans@zol.be & yves.breysem@jessazh.be
Voor praktische info kan u terecht bij : sophie.houben@zol.be
met duidelijke vermelding van "Verzoek om info vacature HospiLim manager"

Solliciteren

© 2010 - 2019 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.