Wilt u onze correspondentie in navolging van uw deelname in onze overheidsopdrachten in de toekomst kunnen blijven ontvangen? Registreer dan alvast uw onderneming

De VZW HospiLim zal in eerste instantie functioneren als opdrachtencentrale zoals bedoeld en vastgelegd in de wetgeving overheidsopdrachten (artikel 2,4° en artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006). De opdrachtencentrale is in deze context een centrale cel overheidsopdrachten die opdrachten en/of raamovereenkomsten afsluit met leveranciers en/of dienstverleners waarop verschillende aankoopdiensten hun bestellingen rechtstreeks kunnen overmaken aan de leverancier. De bestellingen die op basis van de door de opdrachtencentrale afgesloten contracten worden geplaatst, gebeuren dus niet door de opdrachtencentrale zelf, maar door de aankoopdiensten die gebruik mogen maken van de contracten afgesloten door de opdrachtencentrale. De facturen van de leveranciers zullen dus nooit door de opdrachtencentrale worden betaald. Artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006 is reeds in werking getreden. Het principe van de aankoopcentrale en de opdrachtencentrale kan bijgevolg reeds toegepast worden in de praktijk. De Limburgse zorginstellingen hebben dit vertaald in de oprichting van een aparte rechtspersoonlijkheid zijnde de VZW HospiLim.

© 2010 - 2018 HospiLim - vereniging zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden.